Tile Size Chart

 TILE DIMENSIONS 

1 TILE COVERS

12X12

1 sq ft / priced per piece

16X16

1.77 sq ft / priced per piece

12X24

2 sq ft / priced per piece

18X18

2.25 sq ft / priced per piece

24X24

4 sq ft / priced per piece

18X36

4.5 sq ft / priced per piece

ODD SIZED MOSAICS 1 SHEET COVERS
Mini Herringbone 0.86 sq ft / priced per sheet
1X2 Herringbone 0.85 sq ft / priced per sheet
1x3 Herringbone 1 sq ft / priced per sheet
1X4 Herringbone 0.92 sq ft / priced per sheet
1X6 Herringbone 0.94 sq ft / priced per sheet
1" Hexagon 0.85 sq ft / priced per sheet
2" Hexagon 1 sq ft / priced per sheet
3" Hexagon 0.80 sq ft / priced per sheet
4" Hexagon 0.56 sq ft / priced per sheet
5" Hexagon 0.90 sq ft / priced per sheet
6" Hexagon 0.84 sq ft / priced per sheet
10" Hexagon 0.60 sq ft / priced per sheet
5" Combo Hexagon 0.70 sq ft / priced per sheet
Vortex Hexagon 1.16 sq ft / priced per sheet
Manhattan/Random Strip 0.90 sq ft / priced per sheet
Octave 0.90 sq ft / priced per sheet
Triple Weave 0.80 sq ft / priced per sheet
Florita 1.17 sq ft / priced per sheet
Berlinetta 0.80 sq ft / priced per sheet
6" Arabesque/Lantern 0.62 sq ft/ priced per sheet